VM Virtualisatie

Al een jaar of 12 virtualiseren wij onze servers. Hierdoor ontstaat een effectievere manier van managen van servers en processen. Een stabielere en hardware onafhankelijk platform waarmee ook energie en recources efficienter kunnen worden benut(duurzaam serveren).

Bijkomend voordeel is dat productie op dit platform stabieler draait en een hogere uptime kent dan niet gevirtualiseerde machines.